skip to Main Content

NIEUWSBRIEF – 27 februari 2022

Beste bezoekers en vrijwilligers van de Huiskamer,

Februari zit er bijna op en helaas hebben we de schaatsen in het vet gelaten, want dit jaar is het niet echt winter geweest. Wel kunnen we heel voorzichtig weer een beetje richting het voorjaar gaan denken. Februari was de maand van de stormen Corrie, Dudley, Eunice en Franklin, maar ook de maand van de eerste sneeuwklokjes en krokussen en dat betekent dat het voorjaar er aan komt. Neem in die gedachte de goede berichten over de Corona mee en we kunnen weer een beetje gaan kijken richting een normaal seizoen in de huiskamer, want daar zijn we met z’n allen toch best weer een beetje aan toe.

Wat de activiteiten betreft kunnen we weer van start en de eerste sjoelmiddag heeft afgelopen vrijdag alweer plaats gevonden. De volgende staat 11 maart op het programma. Daarnaast beginnen we a.s. dinsdag 1 maart weer met de bridge en dinsdag 15 maart gaat ook de bingo weer van start. Verder zijn de dames van de activiteitencommissie bezig om voor de komende maanden de maandelijkse activiteiten in te plannen. Uiteraard houden we iedereen op de hoogte op welke data dit gaat gebeuren en wat de activiteit dan gaat worden.

In maart gaan we, na het succes van vorig jaar, ook dit jaar de koekenactie weer organiseren. Vooral voor de bakkers is het veel werk, maar we kunnen deze extra centen prima gebruiken om alles betaalbaar te houden in de huiskamer. In de weekenden van 18 + 19 maart en 25 + 26 maart gaan Jolanda en Diny de koeken bakken en uiteraard vragen we alle vrijwilligers om via de bestellijsten weer zoveel mogelijk koeken te verkopen. De bestellijst is als bijlage bij deze nieuwsbrief bezorgd/gemaild, zodat iedereen direct aan de gang kan met de verkoop van de gevulde koeken en eierkoeken. Tijdens de verkoopdagen kunnen we nog wel wat hulp gebruiken, dus mochten jullie een paar uurtjes over hebben, meldt je dan aan bij Mia of Sandra.

Verder willen we nog laten weten dat vanaf 1 maart de nieuwe website in de lucht is. De site is helemaal opgefrist en alle informatie over de Huiskamer en voor de vrijwilligers is erop terug te vinden. Het is de bedoeling dat de site up-to-date wordt gehouden en te zorgen dat het ook leuk is om deze met regelmaat te bekijken voor de nodige informatie. Kijk maar eens wat jullie van de nieuwe site vinden en mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen jullie uiteraard bij het bestuur terecht.

Hier wil ik het even bij laten voor deze maand en laten we eerst maar weer eens zorgen dat we de komende tijd als vanouds gaan draaien. Hopelijk zijn we van alle extra regeltjes af en kunnen we gaan genieten van onze huiskamer en alles wat we daar weer gaan organiseren via onze vrijwilligers. Veel plezier!!

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Mia, Sandra, Joost en John.

stichting huiskamer noorden nieuwsbrief
Back To Top