skip to Main Content

Donateurs gezocht!

Als u ouder en wellicht hulpbehoevend wordt, wilt u natuurlijk in uw eigen omgeving blijven wonen. Ook het beleid van de overheid is gericht om het langer zelfstandig thuis blijven wonen Sinds een jaar is deze mogelijkheid in Noorden gerealiseerd.

In januari 2013 is het project van de Stichting Huiskamer Noorden (SHN) van start gegaan. Er zijn 7 huur zorgappartementen gecreëerd op de hoek van de Simon van Capelweg/Prolkade. Bij deze zorgappartementen is een huiskamer. Dit (8e) appartement is speciaal ingericht met als doel de ontmoeting mogelijk te maken tussen de bewoners van de zorgwoningen onderling en ook voor alle ouderen uit ons dorp. De Stichting Huiskamer Noorden exploiteert dit appartement.

Deze huiskamer draait geheel op vrijwilligers. Van maandag tot en met vrijdag is op alle dagdelen een vrijwillig(st)er aanwezig die voor de mensen klaar staat met een lekker kopje koffie of thee en natuurlijk de gastvrijheid die bij een huiskamer hoort. U kunt hier ook terecht om een kaartje te leggen, een ander gezelschapsspel te spelen, creatief bezig te zijn of een film te kijken.

De mensen uit de zorgappartementen en alle 55-plussers uit de omgeving kunnen op genoemde dagen tegen geringe vergoeding een maaltijd in de huiskamer nuttigen.

Het menu van de week en alle overige informatie kunt u vinden op de website.

Veel vrijwilligers zetten zich op deze wijze in om Noorden ook in de toekomst door ouderen leefbaar te houden. Voor dit werk zijn er echter ook financiële middelen nodig. De inkomsten van koffie, thee en maaltijden dekken nog lang niet de exploitatiekosten zoals huur en energie.

Daarom zoeken wij donateurs.

Indien u zich als donateur opgeeft zult u jaarlijks een herinneringsbrief van ons ontvangen. Draagt u de stichting huiskamer Noorden ook een warm hart toe en wilt u iets doen om ons te helpen?

Vul dan deze pdf in of meld u zich aan via het contactformulier voor donateurs.

Back To Top